VOETREFLEXZONETHERAPIE

Wat is Voetreflexzonetherapie:

Voetreflexzonetherapie is al eeuwenlang een effectief gebleken natuurgeneeswijze. 
Het is een holistische therapie. Dat wil zeggen dat er tijdens de behandeling ruim aandacht is voor je als mens in het geheel, en niet alleen voor je klacht. 
Ik maak gebruik van acupunctuurpunten, reflexzones en meridianen op je voeten en onderbenen. Eventueel ook op handen, armen en hoofd. Dit afhankelijk van de klacht.
Op de voeten bevinden zich reflexpunten die corresponderen met alle organen, klieren, spieren, botten en zenuwen in ons lichaam. Door massage of drukuitoefening op deze punten worden de organen en bloedsomloop gestimuleerd, afvalstoffen afgevoerd en je zelfgenezend vermogen word in werking gezet. Het doel is het herstellen van de natuurlijke balans in alle functies van je lichaam. Zowel geestelijk als lichamelijk. Er komt weer evenwicht tussen hoofd, hart, gevoel en lichaam. Tevens brengt het een diepe ontspanning teweeg.

Geschiedenis

Enkele duizenden jaren geleden werd in India en China de basis gelegd voor de huidige voet- en lichaamsreflexzonetherapie in de vorm van drukpunttherapie. Grondlegger van de zonetherapie was William H. Fitzgerald, een Amerikaans chirurg, die in 1913 met onderzoek begon naar deze genezingsmethode.

Basis van deze zonetherapie is, dat het lichaam wordt verdeeld in 10 zones, die van het hoofd tot aan de handen, door de romp heen tot aan de voeten lopen. Organen die ‘ziek’ zijn, beïnvloeden onder en/of bovenliggende organen. De hedendaagse voetreflexzonetherapie zoals die nu wordt toegepast, is het werk van met name Dr. Eunice Ingham. Haar methode wordt heden ten dage door haar neef Dwight C. Byers uitgedragen. In 1937 werd deze therapie ook in Nederland geïntroduceerd.

De methode welke ik volg is gebaseerd op ervaring en opleiding welke ik heb gevolgd bij de School voor Voetreflexologie. Op de School voor Voetreflexologie wordt de voetreflexmethode: fysioreflextherapie, ontwikkeld door Manda Bergsma gehanteerd. Met haar achtergrond als fysiotherapeut en acupuncturist heeft Manda Bergsma als eerste in Nederland elementen vanuit deze geneeswijzen geïntegreerd in de voetreflexologie.

Mogelijke reacties

Een voetreflexbehandeling wordt over het algemeen als zeer weldadig ervaren. Na een behandeling voelt men zich meer ontspannen en fitter.

Tijdens en na de behandeling zijn er verschillende reacties mogelijk. Dit is alleen maar goed, want het betekent dat er iets in gang is gezet in het lichaam, dus dat er iets gebeurt en dat is positief!

Gedurende de behandeling kunt u bv:
* meer dan normaal transpireren
* het koud of juist warm krijgen
* prikkelingen/tintelingen voelen
* gaan geeuwen/ slaperig worden
* emotioneel worden

Kort erna zijn reacties mogelijk als:
* duizeligheid
* op wolken lopen
* blijheid en ruimte voelen
* een energiek gevoel
* loomheid

Bij voetreflex therapie kan er een tijdelijke verergering van klacht(en) ontstaan. Dit betekent dat het lichaam bezig is de klacht(en) aan te pakken. Het zelfgenezend vermogen is in werking gezet en het lichaam is bezig afvalstoffen af te voeren. Om uw lichaam daarbij te ondersteunen, is het belangrijk om de eerste dagen na de behandeling extra water te drinken.

Tot enkele dagen na de voetreflexbehandeling kunt u merken dat er afvalstoffen zijn losgekomen en door het lichaam worden afgevoerd (bv. donkerder urine, meer ontlasting en transpiratie enz.).

Oude kwalen kunnen ook voor een dag of twee terugkomen, om vervolgens (voorgoed) te verdwijnen. Uw lichaam ruimt op!

Voetreflextherapie is niet alleen gemasseerd worden. Van de cliënt wordt verwacht dat hij/zij zichzelf goed in de gaten houdt en eventuele veranderingen signaleert en bespreekt met de therapeut.