OVER MIJ

Ik ben Marjan geboren in 1971 getrouwd en moeder van 2 kinderen.

Binnen mijn huidig werkgebied als verpleegkundige op de hartbewaking- en intensive care afdeling kom ik situaties tegen welke fysiek en emotioneel zeer belastend zijn voor de mens. Het omgaan met ziekte, mensen en mijn rol daarin als verpleegkundige hebben me doen stilstaan bij op welke wijze je zorg kunt aanbieden. Naast de regulaire zorg verlening heb ik me geïnteresseerd voor de complementaire en natuurgeneeskundige zorg. In 2013 heb ik de HBO-Voetreflextherapeut opleiding afgerond aan de School voor Voetreflexologie. Het combineren van beide wijzen van ‘zorgverlening’ maakt dat het behandelen van klachten juist ondersteund kan worden. Hierbij vind ik het belangrijk om uit te gaan van wat u nodig heeft.

Met alle respect voor alle mensen met hun eigen geloof en visie, kan ik me zelf vinden in de volgende tekst: 
Hij heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden, zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde.

Als therapeut en verpleegkundige ben ik geschoold op HBO nivo en ben ik ingeschreven bij verschillende instanties welke mij verplichten me competent te houden op het gebied van medische kennis, eerste hulpverlening, vakverdieping, enz. Tevens heb ik een cursus aromatherapie gevolgd. De mogelijkheid om tijdens de behandelingen etherische oliën te gebruiken is aanwezig. Door ervaring kan ik me onderscheiden op het gebied van stervensbegeleiding/palliatieve zorg, rouwverwerking en psychosomatische aandoeningen.