Erkenning, registraties en scholing

Erkend door de Vereniging ter bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG).

Bekend bij RBCZ onder nummer 910950R.

Geregistreerd bij Centraal bureau Bescherming Persoonsgegevens (CBP)

 

Lid van:

-       de Nederlandse Vereniging voor Voetreflex Therapeuten (NVVT)

-       de Vereniging voor Intensive care Verpleegkundigen

Ingeschreven in:

-       BIG register, nummer 89041990730

-       KvK : 60913517

In Bezit van:

-       Verklaring van goed gedrag (VOG)

-       ABG nummer : 059158

Diploma’s, Scholing en cursussen:

-       Diploma HBO-Voetreflextherapeut:

        School voor Voetreflextherapie Alkmaar

-       Cursus Aromatherapie, Jan de Graaf

-       Cursus rouw en verlies gevolgd via EKR te Zutphen Kübler Ross

-       HBO-V

-       IC/CCU

-       Aandachtsgebied palliatieve zorg

-       Volgen e-learning modules en scholingsdagen

-       Volgen BLS/ALS trainingen binnen ziekenhuis

                    -       Certificaten themadagen NVVT , o.a. gezichtsreflexologie

                  -       Basisopleiding complementaire zorg in de palliatieve zorg